Vi erbjuder massage till gäster såväl som anhöriga. Vid behov kontakta Lotta.

Taktil massage (mjukmassage)

Behovet av kroppskontakt blir inte mindre med åren. Känseln, det sinne som utvecklas först, finns kvar livet ut.  Ändå är beröring ett försummat område inom vården. På senare år har det därför utvecklats olika former av massage, ofta kallad taktil massage, som numera används inom demensvården. Massagen syftar till att frigöra oxytocin, ett hormon som kan ha en rad positiva effekter på hälsan.

Beröring blir för äldre ett sätt att kommunicera när de andra sinnena sviktar. En empatisk, fysisk beröring försäkrar de gamla om att de är i trygga händer. Behovet är särskilt stort hos upprörda och förvirrade patienter.

Mjukmassage, även kallad taktil massage, är mjuk men fast massage av huden. Syftet är att skapa en trygg situation för den sjuka människan. Massagen görs efter ett strukturerat mönster, allt för att personen så småningom ska känna igen den varma handen och rörelserna. Själva igenkännandet är viktigt inte minst för en person med en demenssjukdom. Men en förutsättning är att det måste finnas ett möte och acceptans före den fysiska beröringen.

 

 

Vad är taktil massage

 Taktil massage är mjuk omslutande beröring med långsamma strykningar på huden. Beröringsreceptorerna skickar signaler till hjärnan, vilket i sin tur leder till reaktioner i kroppen.

Den taktila massagens effekter:

 • lindrar kronisk smärta
 • lindrar oro och ångest
 • ökar produktionen av oxytocin (lugn- och rohormon)
 • andningen djupnar och blir mer långsam
 • högt blodtryck sänks
 • musklerna slappnar av
 • genomblödningen i huden ökar
 • immunförsvaret stärks
 • förbättrad mag- och tarmfunktion
 • ökad koncentration
 • bättre och djupare sömn
 • kroppens återhämtning ökar
 • det allmänna välmåendet ökar
 • stärkt kroppsuppfattning