1.    Integritets hantering

L & H Dina Silviasystrar:s policy att vidta rimliga åtgärder för att respektera integriteten hos våra användare. L & H Dina Silviasystrar kommer att vidta rimliga åtgärder för att inte lämna ut information om dig eller innehållet i din kommunikation, annat än innehåll som är allmänt tillgänglig eller är tillgängliga via vår webbplats, innehåll och/eller tjänster. L & H Dina Silviasystrar förbehåller sig rätten att avslöja någon/alla uppgifter om någon användare (inklusive identifieringsinformation), om det är skäligen nödvändig (1) för att följa lagen; (2) för att uppfylla en rättslig process; (3) för att genomdriva de villkor som beskrivs här; (4) att svara på påståenden om att något Innehåll bryter mot de rättigheter som tredje part; eller (5) för att skydda våra användare eller andra.

Du samtycker till att du kommer att hållas ansvarig för någon och alla uttalanden och handlingar eller försummelser som sker med hjälp av ditt medlemskap och lösenord. Vänligen inte någonsin lämna ut ditt lösenord. Du samtycker till att L & H Dina Silviasystrar när som helst kan och efter eget gottfinnande, avsluta ditt medlemskap utan föregående meddelande till dig för brott mot bestämmelserna ovan - och det i en sådan händelse som du inte kommer att ha rätt att få återbetalning för all oanvänd av din prenumeration.

Medan L & H Dina Silviasystrar har översyn över all överföring på från användare i forumet, godkänner du att L & H Dina Silviasystrar förbehåller sig rätten att, och kan från tid till annan, övervaka all information som överförs eller tas emot via L & H Dina Silviasystrar:s webbplats, innehåll eller tjänster. L & H Dina Silviasystrar efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande till dig, kan granska, ta bort eller förbjuda sändning eller mottagning av information som L & H Dina Silviasystrar bedömer olämpligt eller som bryter mot något villkor i detta avtal. Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla L & H Dina Silviasystrar från och mot alla anspråk, ansvar, kostnader, skador eller förluster som kan uppkomma (inklusive, utan begränsning, advokatarvoden) som ett resultat av någon överträdelse av dig av dina skyldigheter enligt denna överenskommelse

2.    Innehåll

Innehåll definieras som all information, kommunikation, programvara, foton, video, grafik, musik, ljud och annat material och tjänster som finns på/genom L & H Dina Silviasystrar:s webbplats. Detta inkluderar, men är inte på något sätt begränsat till kommentarer, sociala medier, e-post, chatt, webbseminarier och annat originalinnehåll. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att allt innehåll som ligger vid L & H Dina Silviasystrar:s webbplats är exklusiv egendom av L & H Dina Silviasystrar och får inte reproduceras utan föregående skriftligt medgivande från L & H Dina Silviasystrar

L & H Dina Silviasystrar ger information, kommentarer, och underhållning på ett brett spektrum av ämnen. Du samtycker till att inte under några omständigheter, och i inget fall skall L & H Dina Silviasystrar hållas ansvarig för direkta, indirekta eller oförutsedda skador till följd av din användning av denna information, kommentarer, eller underhållning. Du accepterar att ersätta L & H Dina Silviasystrar och alla dess medarbetare från alla åtgärder, krav, förfaranden eller skulder som härrör från din användning av Innehållet.

Bilderna publicerade på L & H Dina Silviasystrar tillhör antingen L & H Dina Silviasystrar direkt eller respektive upphovsrättsman. Finner du ingen information om en bild-rättigheter är det exklusiv egendom av L & H Dina Silviasystrar. Annars hänvisar vi till respektive ägare. Nedan presenteras en lista på upphovsägarna av bilder på L & H Dina Silviasystrar. För länk till respektive upphovsrätts ägare se respektive bild, i annat fall presenteras det här. Header: Hem

Du samtycker till att L & H Dina Silviasystrar får en obegränsad licens att publicera något som du postar någonstans på vår webbplats. L & H Dina Silviasystrar skall endast publicera sådana inlägg i sammanhanget.