Vad är en Silviasyster?

 

Silviasysterutbildningen är en 60 poängs högskoleutbildning med inriktning på specialiserad demensvård vad gäller ur psykiska, fysiska och existentiella aspekter. Utbildningen specialiserar sig också till hur vi på ett bra sätt stärker och inger trygghet till den närstående.


På initiativ av bland annat Drottning Silvia startade Silviahemmet utbildningen 1996. År 2004 flyttades Silviasysterutbildningen från Silviahemmettill Sophiahemmet Högskola och omarbetades till en tvåårig högskoleutbildning på halvfart. Vid examineringen får Silviasystrarnata emot Silviahemmets brosch och diplom ur drottningens hand vid den årliga avslutningshögtiden på Silviahemmet. Silviasysterutbildningen är en demensprofilerad utbildning för undersköterskor. Syftet med utbildningen är att ge undersköterskor personlig utveckling och en spetskompetens som vårdare och handledare inom demensvården. Barbro Beck-Friis var den som fick uppdraget att planera hur denna utbildning skulle se ut. År 2004 ändrades utbildningen till en tvåårig webb baserad distansutbildning på halvfart som ger 60 högskolepoäng. Utbildningen bedrivs nu i samverkan mellan Silviahemmet och Sofiahemmets Högskola. I rollen som handledare skall Silviasystern sprida kunskap om de demenssjukas behov till närstående och kollegor. Den palliativa vårdfilosofin bygger på fyra hörnstenar – symtomkontroll, teamarbete, närståendestöd och kommunikation/relation. Målet med utbildningen är högsta möjliga livskvalitet för den demenssjuke och dess närstående. 


Vi som arbetar här är undersköterskor med en vidareutbildning till Silviasystrar. Vi har 30 års erfarenhet av demensvård. Vi har arbetat både på särskilda boenden och inom hemtjänsten. Vi har erfarenhet av anhörigutbildningar och föreläsningar för undersköterskor. Vi har även utbildning i tandvårdshälsa och taktil massage.