September

Den första höstmånaden börjar lida mot sitt slut. Det har varit en fantastisk månad med mycket sol och värme.

Helene är tillbaka från sin semester och vi har en del nya gäster. Vi är nu fullsatt och har en kö. Vår "nya" gäst, hunden Doris växer och börjar finna sig i våra rutiner. Gästerna och hon har börjat lära känna varandra.

Vi hade vårt första anhörigmöte i slutet på augusti och det var många närstående som kom, trevligt tycker vi. Vi hoppas att det går bra för alla att fylla i levnadsberättelsen, det är ett ovärderligt arbetsredskap för oss. Med den kan vi lättare tillgodose våra gästers önskemål och behov.

Gå gärna in och titta på våra foton för att få en inblick i hur trevligt vi har det på dagarna.

Nu börjar det bli kyligare och vi behöver klä oss lite varmare men vi ser fram emot en skön höst med mycket utevistelse och härliga naturupplevelser.