Vi håller oss alltid uppdaterade vad gäller forskning och andra nyheter inom demensvård och de olika demenssjukdomarna.Vi anordnar regelbundet anhörigträffar och har olika föreläsningar där anhöriga kan lämna önskemål om tema. Helene som är utbildad tandsköterska kan undervisa i god tandhälsa. Vi har även individuella samtal med närstående.